06 182 647 55

Wilsonbekwaamheid

Bij een tijdelijke of blijvende wilsonbekwaamheid is het verstandig om juridische stappen te nemen. U bent immers niet meer in staat de consequenties van uw beslissingen te overzien. Het bestuur over uw bezittingen moet op dat moment overgenomen worden door een curator of een gemachtigde voor de lange of korte termijn. Wij kunnen u in deze emotionele situaties bijstaan met advies. Wij adviseren u om contact met ons op te nemen wanneer u merkt  dat u niet langer in staat bent zelfstandig uw financiële beslissingen te nemen en te overzien.

Zorg en financiën

Wij kunnen u helpen met het berekenen van de kosten die uw toekomstige zorg met zich meebrengt en wat dit financieel voor u betekent. Deze kosten kunnen mogelijk voor een deel door de overheid gedragen worden. Wij kunnen u helpen om deze subsidie aan te vragen bij de verschillende overheidsinstanties. Wij kunnen u helpen met uw financiële administratie en belastingaangiften. Wij bewaken uw belangen en zien toe dat deze worden behartigd op de manier zoals u dat gewild zou hebben. 

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen u helpen om uw zaken bij een vertrouwd pers)o)on)en neer te leggen die uw belangen behartigt met betrekking tot zowel uw gezondheid (mentor) als uw financiën (gemachtigde, bewindvoerder of curator).

Neem contact met ons op, wij kunnen u verder helpen.

Home > Juridisch advies > Wilsonbekwaamheid