06 182 647 55

Inventarisatie

In de integrale aanpak worden de volgende componenten door ons geïnventariseerd:

  1. Inkomen
  2. Wonen
  3. Vermogen
  4. Verplichtingen
  5. Verzekeringen
  6. Risico’s

Inkomen

Wij berekenen uw netto besteedbaar inkomen. Dit is het saldo van uw inkomen minus belastingen en uw verplichtingen. Misschien bouwt u zelf of via uw werkgever pensioen op. Dit is uitgesteld inkomen en wordt eerst bij de uitkering belast. Door bijvoorbeeld het wisselen van werkgever kan er een zogenoemd pensioengat ontstaan. Wij kunnen voor u het tekort aan toekomstige inkomsten berekenen wanneer u bijvoorbeeld eerder wilt stoppen met werken of werkloos raakt. Via de jaarruimte zijn er mogelijkheden uw pensioen aan te vullen. Vaak wordt hiervan geen gebruik gemaakt. Wij bekijken met u de mogelijkheden van fiscale vrijstellingen in het kader van uw doelstellingen. Daarnaast kent het inkomen vele risico’s zoals onder andere arbeidsongeschiktheid en overlijden. Wij kunnen voor u de financiële consequenties doorrekenen en u adviseren in de af te sluiten verzekeringen (zie risico’s).

Wonen

U woont naar uw zin of u heeft verhuis- of verbouwingsplannen. Een deel van deze kosten kan fiscaal van het inkomen worden afgetrokken. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting. Vaak worden de verhuis- of verbouwingsplannen uitgevoerd zonder eerst het financiële plaatje te bekijken. Wij rekenen voor u uit wat de financiële en de fiscale mogelijkheden zijn. Met deze informatie weet u zeker dat u ook in de toekomst uw lasten kunt betalen.

Vermogen

De rente over uw spaartegoeden is op dit moment erg laag. Is het verstandig om met vermogen de hypotheek af te lossen of zijn er andere mogelijkheden om een hoger rendement te behalen op uw spaartegoeden? Wij hebben veel kennis en ervaring in het beleggen van vermogen in effecten en onroerend goed. Wij adviseren u omtrent de verschillende scenario's en mogelijkheden. U neemt alleen risico met vermogen dat u kunt missen voor de langere termijn. Op een dergelijke wijze neemt u geen ondoordachte risico’s met geld dat u mogelijk voor de korte of middellange termijn nodig heeft voor andere doelstellingen.

Verplichtingen

De verplichtingen vormen vaak een groot deel van het te besteden inkomen, bijvoorbeeld door de betaling van rente en aflossing op uw leningen. Wanneer er verplichtingen ontstaan tussen het bedrijf en de privé persoon (rekening courant verhouding) kunnen er onzakelijke verhoudingen ontstaan die fiscale consequenties met zich mee kunnen brengen. Wij beoordelen de verplichtingen en geven deze een plaats in uw plan van aanpak .

Risico’s

Door een terugtredende overheid nemen onze risico's toe. Ook het inkomensrisico met betrekking tot werkloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid en overlijden zijn risico’s die een diepe impact op ons bestaan kunnen hebben. Maar er zijn ook risico’s met betrekking tot ons vermogen zoals bijvoorbeeld een waardedaling van uw woning of effecten. Aansprakelijkheid of juridische bijstand kan veel geld gaan kosten wanneer deze onverzekerd is. Wij maken deze risico’s inzichtelijk en wij adviseren u om deze risico’s te verzekeren of niet. Op deze wijze bent u niet over-, maar ook niet onderverzekerd.

Zorg

Wanneer u zorg nodig heeft, kunt u zich op verschillende uitkeringen van de overheid beroepen. U zult deze vaak digitaal moeten aanvragen. Wij kunnen u helpen om het juiste loket te vinden en uw eigen bijdrage berekenen.

Daarnaast zal zorg op latere leeftijd waarschijnlijk uitgebreid moeten worden. Vaak is de bijdrage van de overheid hierin onvoldoende. Wij kunnen voor u een financieel plan maken indien u thuis wilt blijven wonen. Vaak zal hierbij uw spaargeld en de overwaarde van de woning benodigd zijn. Wij kunnen de verschillende scenario's voor u berekenen, zodat u direct de consequenties duidelijk en inzichtelijk heeft die deze zorginkoop voor u financieel met zich meebrengt.

Neem contact met ons op, wij kunnen u verder helpenhttps://financielehuysarts.nl/financieel-advies/inventarisatie/Neem contact met ons op, wij kunnen u verder helpen.

Home > Financieel advies > Inventarisatie