06 182 647 55

Juridisch advies

Juridisch advies NaardenWilsonbekwaamheid

Wilsonbekwaamheid kan ontstaan bij ziekte zoals bijvoorbeeld dementie. Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium afspraken te maken rondom uw financiën, zorg en welzijn.

Wie mag de medische en/of financiële beslissingen nemen als u dit zelf niet meer kan? En wat moet er geregeld worden om veilig thuis te kunnen blijven wonen?

Overlijden

Na het overlijden komt er emotioneel veel op u af. Naast het verwerken van uw verlies zult u ook geconfronteerd worden met veranderingen in uw financiële situatie. U krijgt te maken met vaak complexe en ingrijpende financiële keuzes. Is er een testament, maar wat staat daarin? Hoe moet de afwikkeling van de nalatenschap plaatsvinden als de familiaire situatie niet optimaal is of sprake is van een overbedeling? Wij kunnen u adviseren in het opstellen van een testament dat past bij uw wensen en doelstellingen. Desgewenst kunnen wij de nalatenschap voor u verdelen tussen de erven.

Wij zorgen voor: een duidelijk plan. Met dit plan besparen uw erfgenamen op de schenk- en erfbelasting. Wij verzorgen de aangifte schenk- en erfbelasting en kunnen benoemd worden als executeur testamentair. Wij verdelen als een onafhankelijke partij uw nalatenschap conform uw laatste wensen.

Echtscheiding

Bij een te verwachten of reeds lopende echtscheiding kunnen wij u adviseren op zowel financieel als fiscaal gebied. Wij kunnen u rekenkundig bijstaan in de verdeling. Zo krijgen u en eventuele kinderen zekerheid in een onzekere periode.

Met onze begeleiding weet u waar u financieel aan toe bent. 

Maak gebruik van ons gratis spreekuur!

Home > Juridisch advies