06 182 647 55

Schenk- en erfbelasting

Wanneer u uw vermogen bij leven of overlijden overdraagt, dan wordt uw vermogen vaak bezwaard met een schenk- of erfbelasting. Op beide belastingen zijn verschillende vrijstellingen van toepassing. De tarieven zijn progressief en afhankelijk van de relatie tussen de ontvanger en de schenker of erflater. Zo betaalt een neef of nicht over een schenking of erfenis maximaal 40% belasting bij een kleine vrijstelling.

Wij zoeken alternatieven om deze belastingdruk te verlagen. Hierbij is het zaak om ruim op tijd te starten met een plan van aanpak. Door gebruik te maken van de diverse vrijstellingen en de progressie van de belastingtarieven kan er door de erfgenamen belasting bespaard worden. 

Wij maken een plan van aanpak (estate planning) en doen uw aangifte voor de schenk- en erfbelasting.

Neem contact met ons op, wij kunnen u verder helpen.

Home > Fiscaal advies > Schenk- en erfbelasting