06 182 647 55

Plan van aanpak

Onze integrale aanpak bestaat uit de volgende vier punten:

Inventarisatie

In de inventarisatie zal uw gezinssamenstelling besproken worden, uw wensen en doelstellingen voor de lange en korte termijn. Wij inventariseren uw bezittingen en verplichtingen. Bespreken met u welke inkomens- en vermogensrisico’s u loopt en of u deze al heeft verzekerd of juist bewust niet verzekerd laat. 

Plan

Met de door u verstrekte informatie en uw gegevens wordt door ons een plan gemaakt hoe uw doelstellingen bereikt kunnen gaan worden. Tevens geven wij u de scenario's bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Op basis van uw huidige inkomen en vermogen wordt berekend met welk rendement u de gestelde doelstellingen kan bereiken. Kunnen uw lasten verlaagd worden? Het plan met onze financiële en fiscale bevindingen worden met u besproken.

Uitvoering

Nadat het plan aan u is gepresenteerd, is het aan u om uitvoering te geven aan ons plan van aanpak. Natuurlijk staat de Financiële Huysarts in deze periode open voor al uw vragen en opmerkingen.

Controle op uitvoering

Wij spreken met u verschillende perioden af, waarin wij de actuele situatie bespreken in relatie tot de door u gestelde doelstellingen. Indien nodig zal de doelstelling en/of het plan aangepast worden aan de gewijzigde situatie of doelstelling. Op deze wijze blijft het plan actueel en worden de gestelde doelstellingen door ons continu gemonitord.

Neem contact met ons op, wij kunnen u verder helpen.

 

Home > Financieel advies > Plan van aanpak