06 182 647 55

Overlijden

Bij overlijden komt uw testament of het wettelijk erfrecht in beeld. Uw bezittingen - waaronder een onderneming - worden bij het wettelijk erfrecht verdeeld tussen uw echtgeno(o)t(e) en de kinderen. Met een testament kunt u van het wettelijk erfrecht afwijken en bijvoorbeeld een bedrag legateren aan een goed doel of persoon. Familiaire omstandigheden kunnen onder andere een belangrijke reden zijn om een testament te ;laten opmaken.

Het erven van bezittingen brengt het betalen van erfbelasting met zich mee. Het percentage dat betaald moet worden aan de belasting bedraagt minimaal 10% tot wel 40% en is afhankelijk van de familieband  tussen u en de erflater en de waarde van de erfenis. De vrijstellingen zijn met uitzondering van de partner niet royaal te noemen. Het is daarom zaak uw nalatenschap te plannen om op de toekomstige erfbelasting te kunnen besparen.. 

Wat kunnen wij voor u doen?

Uw "laatste wil" moet juridisch goed vastgelegd worden en fiscaal vriendelijk zijn. Met het opstellen van een testament via een nalatenschapsplanning worden uw wensen financieel en fiscaal onderbouwd en inzichtelijk gemaakt. Op deze manier wordt het voor u zichtbaar wat de consequenties zijn van schenken en erven. Deze mogelijkheden worden u duidelijk bij onterving of plaatsvervulling, wanneer bijvoorbeeld uw kind is vooroverleden. Wij kunnen uw erfgenamen geld besparen in de te betalen schenk- en erfbelasting.

Executeur testamentair

Bij uw overlijden kunnen wij desgewenst in uw testament benoemd worden als executeur testamentair. Wij verzorgen dan als onafhankelijke partij de afwikkeling naar uw laatste wens en doen desgewenst de aangifte erfbelasting voor de nabestaanden.

Neem contact met ons op, wij kunnen u verder helpen.

Home > Juridisch advies > Overlijden