06 182 647 55

Trouwen en de beleggingsleer

01-06-2018

Trouwen en de beleggingsleer

Vóór 1 januari 2018 trouwde iedereen in Nederland standaard in gemeenschap van goederen. Als je trouwt zonder (vooraf) huwelijkse voorwaarden te laten opstellen, dan is er een zogenaamde `gemeenschap van goederen`.

Grofweg gezegd houdt dat in dat alles wat je hebt op het moment van trouwen gemeenschappelijk wordt, zowel de baten als de lasten, dus niet alleen alle goederen maar ook alle schulden. En ook alles wat er tijdens het huwelijk bijkomt of afgaat aan baten of lasten, is gemeenschappelijk.

Het privĂ© vermogen is uitsluitend van de partner en valt niet in de gemeenschap van goederen.Naast het gemeenschappelijk vermogen hebben echtlieden soms ook een privé vermogen. Dit vermogen ontstaat bijvoorbeeld door erven en/of schenking via een zogenoemde uitsluitings-clausule. Het privé vermogen is uitsluitend van de partner en valt niet in de gemeenschap van goederen.

Maar het wordt ingewikkelder…..

Echtpaar is getrouwd in gemeenschap van goederen. Na het trouwen wordt er samen een huis aangekocht voor € 500.000. Partner A brengt uit het privé vermogen een bedrag van € 100.000 in. De hypotheek bedraagt door deze inbreng € 400.000.

In 2011 scheiden zij. De woning heeft bij scheiding een economische waarde van € 600.000. In de onderstaande berekening is de verdeling terug te lezen:

Omschrijving €    
Economische waarde   600.000
Inbreng partner   -/-   100.000 (1)
Saldo   500.000
Hypotheek   -/-   400.000
Te verdelen   100.000 (2)
Partner A   50.000 (2)+100.000 (1)=150.000
Partner B   50.000 (2)
De investering die gedaan is uit het privé vermogen heeft niet geprofiteerd van de stijging van het onroerend goed.

Vanaf 1 januari 2012 is de zogenoemde beleggingsleer van kracht. Concreet betekent dit dat wanneer je leent uit het privé vermogen van je partner dat je niet alleen recht hebt op de teruggave van het geleende bedrag maar ook recht heb op de waardeontwikkeling van het goed wat is aangekocht met het geleende vermogen.

Wanneer het echtpaar zouden besluiten om na 2012 te scheiden geldt de volgende berekening:

Omschrijving €    
Economische waarde   600.000
Inbreng partner   -/-   100.000 (1)
Rendement*   20.000 (2)
Saldo   480.000
Hypotheek   -/-   400.000
Te verdelen   80.000 (3)
Partner A   40.000 (3) + 1000.000 (1) + 20.000 (2)=160.000
Partner B   40.000 (3)

* Rendement/aankoopprijs woning, waarde verkoop=100.000/500.000*600.000=120.000-100.000=20.000 rendement.

Nu wordt het rendement vergoed op de investering uit het privé vermogen van partner A.

Na 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 trouwt nu iedereen standaard op huwelijkse voorwaarden.Vanaf 1 januari 2018 trouwt nu iedereen standaard op huwelijkse voorwaarden. Dat betekent dat de beleggingsleer vaker om de hoek komt kijken omdat het vermogen uit de voorhuwelijkse periode als privé vermogen gezien wordt. Deze verandering heeft een duidelijke impact in de waardering van uw onderneming, (eigen) woning(en) en verzamelingen bij echtscheiding.

Ons advies

Voorkomt u vooral misverstanden naar de toekomst toe. Maak duidelijke en vastgelegde afspraken en voorkom toekomstige verdelingsproblemen!

Home > Blog > Trouwen en de beleggingsleer