06 182 647 55

Tijdelijk uw eigen woning verhuren?

20-06-2018

Tijdelijk uw eigen woning verhuren?

Tijdelijk uw eigen woning verhuren?

U wilt uw eigen woning tijdelijk verhuren aan een derde. U blijft zelf ingeschreven op het adres, volgens de burgerlijke stand. De woning blijft uw hoofdverblijf, Uw woning staat niet te koop.

Kamerverhuur

Tijdelijk verhuren van uw woning is anders dan het verhuren van een kamer. Bij de kamerverhuur-vrijstelling geldt een vrijstelling van € 5.246 per jaar (2018) voor een woonruimte die aangemerkt wordt als onderdeel van de eigen woning.

Tijdelijke verhuur en fiscaliteit

In de periode dat u de gehele woning tijdelijk verhuurt, mag u de (hypotheek) rente en financieringskosten van uw inkomen aftrekken. Hierbij dient u de aftrek te corrigeren met het eigenwoningforfait. Eventuele betalingen zoals erfpacht, opstal of beklemming mogen ook fiscaal afgetrokken worden.

U geeft 70% van de ontvangen huur over de verhuurperiode aan als “inkomsten uit tijdelijke verhuur” in uw aangifte inkomstenbelasting. Deze 70% inkomsten mogen gecorrigeerd worden met de kosten gedurende de tijdelijke verhuur.

Let op: niet alle kosten kunt u aftrekken bij tijdelijke verhuur. Raadpleeg uw belastingadviseur.

Tijdelijke verhuur en woning staat te koop.

Staat uw eigen woning leeg en te koop? Dan hebt u recht op renteaftrek tot maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin u de woning hebt verlaten. Wij noemen dit de driejaarstermijn. Verhuurt u de woning in deze periode? Dan mag u de hypotheekrente niet meer aftrekken. Stopt de verhuur binnen de driejaarstermijn? Dan hebt u weer recht op renteaftrek. Het verhuren volgens de “leegstandswet” kan voor meer zekerheid zorgen. Meer weten bel ons...

Heeft u fiscale en/of financiele vragen:
Jaap Overeem 06-18264755
www.financielehuysarts.nl/over de financiele huysarts
Heeft u vragen over het tijdelijk of het verhuren voor onbepaalde tijd:
Amando Kuiper
035-4400210
www.househunting.nl

Home > Blog > Tijdelijk uw eigen woning verhuren?