06 182 647 55

Scheiden, de eigen woning en de fiscus

29-07-2018

Scheiden, de eigen woning en de fiscus

Henk en Ineke kunnen het al langer niet goed met elkaar vinden. Na weer een ruzie besluit Henk 1 mei 2018 zijn koffers te pakken.

Op het moment dat Henk de woning verlaat om niet meer terug te keren is de woning niet meer de fiscale “eigen woning” voor Henk. Omdat het fiscaal niet meer de “eigen woning” van Henk is, mag hij de hypotheekrente niet meer aftrekken van zijn inkomen. Ineke blijft achter in de woning.

Tijdelijke maatregel
Gelukkig voorziet de Inkomstenbelasting in een tijdelijke maatregel voor Henk. Henk mag zijn hypotheekrente nog twee jaar na het verlaten van de eigen woning aftrekken van zijn inkomen (tot 1 mei 2020). In het jaar van scheiden mogen Henk en Ineke nog kiezen voor het fiscaal partnerschap. Met het fiscaal partnerschap kunnen zij de woningkosten (eigenwoningforfait -/- hypotheekrente) toedelen aan de meest verdienende. Op deze manier wordt het inkomen van de meest verdienende verlaagd.

Wanneer er voor Henk na twee jaar geen oplossing is gevonden voor de voormalig echtelijke woning verliest Henk zijn fiscale aftrek in box 1 (inkomen en de eigen woning). De woning komt in box 3 (vermogen) voor de economische waarde van de woning. De hypotheekschuld mag op de woning worden afgetrokken minus € 3.000.

Ineke
Omdat Ineke de helft van de woning bezit, moet zij 50% van het eigenwoning forfait als inkomen aangeven. Omdat Ineke het gehele woongenot over de woning heeft, moet zij óók de 50% eigenwoningforfait van Henk aangeven als ontvangen alimentatie. Zij mag de helft van de betaalde hypotheekrente van haar inkomen aftrekken.

50%    eigenwoningforfait                                  + deel Ineke

50%    eigenwoningforfait als alimentatie      + deel Henk

100% eigenwoning forfait

50%   hypotheekrente                                        -/-

Op deze manier betaalt Ineke 100% van het eigenwoningforfait en kan zij de helft van de betaalde hypotheekrente aftrekken. Betaalt Henk de hypotheekrente dan dient zij de helft van de hypotheekrente als alimentatie (inkomen) aan te geven.

Henk
Henk hoeft, omdat hij fiscaal gezien geen gebruik meer maakt van de eigen woning geen woningforfait bij zijn inkomen op te tellen. Zij deel wordt immers gecompenseerd met alimentatie en kan voor de Inkomstenbelasting worden afgetrokken als persoonsgebonden uitgave.

Regeling bij scheiding en verhuisregeling
Wanneer er na twee jaar nog geen regeling is voor de verdeling van het huis, dan verliest Henk zoals besproken zijn renteaftrek. Om deze termijn voor Henk te kunnen verlengen, kan met medewerking van Ineke de woning te koop gezet worden. Omdat de woning leeg te koop staat, kunnen beiden nog fiscaal gebruikmaken van de verhuisregeling van drie jaar. De regeling van scheiding (2 jaar) zullen bij Henk op deze drie jaar in mindering gebracht worden. Henk heeft dus 1 jaar (tot en met 2021) verhuisregeling gezien zijn benutte regeling bij echtscheiding.

Kopen van de gehele woning
Natuurlijk kan Henk of Ineke, afhankelijk van het inkomen, de woning in zijn geheel kopen. In dat geval zal er fiscaal een nieuwe lening afgesloten moeten worden die annuïtair of lineair in 30 jaar afgelost moet worden. De hypotheek kan onderhands of via een royementsakte op naam van de volledig eigenaar geplaatst worden. De woning kan via de akte van verdeling door de notaris op naam van de koper gezet worden.

Heeft u ook fiscaal en financieel advies nodig bij scheiding?

Henk en Ineke kunnen het al langer niet goed met elkaar vinden. Na weer een ruzie besluit Henk 1 mei 2018 zijn koffers te pakken.

Op het moment dat Henk de woning verlaat om niet meer terug te keren is de woning niet meer de fiscale “eigen woning” voor Henk. Omdat het fiscaal niet meer de “eigen woning” van Henk is, mag hij de hypotheekrente niet meer aftrekken van zijn inkomen. Ineke blijft achter in de woning.

Tijdelijke maatregel
Gelukkig voorziet de Inkomstenbelasting in een tijdelijke maatregel voor Henk. Henk mag zijn hypotheekrente nog twee jaar na het verlaten van de eigen woning aftrekken van zijn inkomen (tot 1 mei 2020). In het jaar van scheiden mogen Henk en Ineke nog kiezen voor het fiscaal partnerschap. Met het fiscaal partnerschap kunnen zij de woningkosten (eigenwoningforfait -/- hypotheekrente) toedelen aan de meest verdienende. Op deze manier wordt het inkomen van de meest verdienende verlaagd.

Wanneer er voor Henk na twee jaar geen oplossing is gevonden voor de voormalig echtelijke woning verliest Henk zijn fiscale aftrek in box 1 (inkomen en de eigen woning). De woning komt in box 3 (vermogen) voor de economische waarde van de woning. De hypotheekschuld mag op de woning worden afgetrokken minus € 3.000.

Ineke
Omdat Ineke de helft van de woning bezit, moet zij 50% van het eigenwoning forfait als inkomen aangeven. Omdat Ineke het gehele woongenot over de woning heeft, moet zij óók de 50% eigenwoningforfait van Henk aangeven als ontvangen alimentatie. Zij mag de helft van de betaalde hypotheekrente van haar inkomen aftrekken.

50%    eigenwoningforfait                                  + deel Ineke

50%    eigenwoningforfait als alimentatie      + deel Henk

100% eigenwoning forfait

50%   hypotheekrente                                        -/-

Op deze manier betaalt Ineke 100% van het eigenwoningforfait en kan zij de helft van de betaalde hypotheekrente aftrekken. Betaalt Henk de hypotheekrente dan dient zij de helft van de hypotheekrente als alimentatie (inkomen) aan te geven.

Henk
Henk hoeft, omdat hij fiscaal gezien geen gebruik meer maakt van de eigen woning geen woningforfait bij zijn inkomen op te tellen. Zij deel wordt immers gecompenseerd met alimentatie en kan voor de Inkomstenbelasting worden afgetrokken als persoonsgebonden uitgave.

Regeling bij scheiding en verhuisregeling
Wanneer er na twee jaar nog geen regeling is voor de verdeling van het huis, dan verliest Henk zoals besproken zijn renteaftrek. Om deze termijn voor Henk te kunnen verlengen, kan met medewerking van Ineke de woning te koop gezet worden. Omdat de woning leeg te koop staat, kunnen beiden nog fiscaal gebruikmaken van de verhuisregeling van drie jaar. De regeling van scheiding (2 jaar) zullen bij Henk op deze drie jaar in mindering gebracht worden. Henk heeft dus 1 jaar (tot en met 2021) verhuisregeling gezien zijn benutte regeling bij echtscheiding.

Kopen van de gehele woning
Natuurlijk kan Henk of Ineke, afhankelijk van het inkomen, de woning in zijn geheel kopen. In dat geval zal er fiscaal een nieuwe lening afgesloten moeten worden die annuïtair of lineair in 30 jaar afgelost moet worden. De hypotheek kan onderhands of via een royementsakte op naam van de volledig eigenaar geplaatst worden. De woning kan via de akte van verdeling door de notaris op naam van de koper gezet worden.

Heeft u ook fiscaal en financieel advies nodig bij scheiding?

 

Home > Blog > Scheiden, de eigen woning en de fiscus