06 182 647 55

Rien ne va plus, het geld is niet meer van U!

12-06-2018

Rien ne va plus, het geld is niet meer van U!

Mijn oma en opa hadden de crisisjaren van de vorige eeuw meegemaakt. Om het slagersbedrijf overeind te houden hadden ze meer dan drie (slaap)kamers verhuurd aan kostgangers. Om deze reden denk ik waren zij zich zeer bewust hoe hard je moet werken om je geld te verdienen.

Op de verschillende bordjes in de huiskamer en gang stonden dan ook de volgende wijsheden geschreven:  “Arbeid Adelt” en “Zuinigheid en vlijt bouwt huizen als kastelen”.

Deze spreekwoorden passen op zichzelf wel bij het verdienen van het geld, maar niet bij het beheren en renderen van je geld. Neem nou de financiële crisis van 2008. Wie had nu in de 21e eeuw kunnen denken dat particulieren en ondernemers in rijen stonden te wachten - om hun spaargeld met arbeid en vlijt opgebouwd - op te halen uit vrees voor een volledige melt down van het financiële systeem (FORTIS, ABNAMRO, ING, ASR, enz.).

Nu leven we in 2018 en lees ik in de kranten dan onze Minister van Financiën voornemens is genoegen te nemen met een lagere kapitaaleis bij onze nationale banken. In maart 2017 moest het eigen vermogen nog 6% deel uitmaken van de gehele balans van een bank. Nu wil de huidige Minister van Financiën naar 3% eigen vermogen. De crisis lijkt weer vergeten en banken kunnen weer risico’s nemen met hun uitzettingen. Dat Europese banken gezamenlijk 910 miljard euro aan “slechte leningen” hebben wordt hierbij vergeten.

Deze politieke opstelling is in zijn geheel anders voor pensioenfondsen. Pensioenfondsen hebben jarenlang geprofiteerd van een constante instroom van (stijgende) premies van haar deelnemers en hoge rendementen op haar bezittingen. Een gedeeltelijke indexatie is bij pensioenfondsen mogelijk vanaf een dekkingsgraad van 112% en een volledige indexatie bij 120% en meer. Deze reserves moeten dus 12% tot 20% beslaan van de aanspraak op de pensioenen. Door deze regelgeving is er nu geen ruimte voor indexatie (gemiddeld 111%) van de pensioenverplichtingen en worden u en ik nu al enige jaren armer. Het geld blijft immers achter in de “algemene” kassen van de pensioenfondsen en komen niet tot uitkering.

Voelt u de tegenstrijdigheid? Banken hebben een korte beleggingshorizon. Bij verliezen dienen de banken direct nemen. Met het eigen vermogen van slechts 3%. Is dit vermogen te laag (systeemrisico) dan komen de banken voor een lening bij u als belastingbetaler om een faillissement te voorkomen. Ondanks dit hogere risico kennen banken een lagere kapitaalseis dan pensioenfondsen.

Pensioenfondsen daarentegen hebben een lange beleggingshorizon. Grote schommelingen in de financiële wereld kunnen goed gemaakt worden met de bestaande beleggingen, nog te ontvangen premies en het reeds ontvangen rendement over de reeds ingelegde premies. Het pensioenfonds loopt minder risico dan een bank maar de kapitaalregels zijn strenger bij een pensioenfonds.

Om deze redenen is het goed om als ondernemer/particulier zelf de regie in handen te houden en uw “vrije” vermogen zelf te spreiden. U voert zelf de regie en wordt geen slachtoffer van onduidelijke, ingewikkelde wet- en regelgeving. U bepaalt zelf welk vermogen u nodig heeft als aanvulling op uw pensioen en zorgt voor uw eigen financiële onafhankelijkheid!.

Heeft u vragen over hoe wij dat doen?

 

Home > Blog > Rien ne va plus, het geld is niet meer van U!