06 182 647 55

Let op DGA!

04-05-2018

Let op DGA!
Geld lenen kan fiscaal veel geld kosten!

Elke DGA maakt wel eens gebruik van een “rekening-courant” verhouding met zijn onderneming. Bij wat krapte in de privé financiën is het voor de DGA bijvoorbeeld makkelijk om uit de reserves van de onderneming een aanvulling te vinden voor de tekorten.

Om paal en perk te stellen heeft de staatsecretaris in 2014 besloten dat er een grens van 17.500 euro geldt per belanghebbende voor het saldo van de rekening-courant verhouding waarover geen rente betaald hoeft te worden. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd dan geldt een grens van €35.000 (2*€17.500).

Het is verstandig dat de ondernemer een lenings-overeenkomst opstelt waarin een “zakelijke” rente, de afgesproken aflossingstermijnen en de onderliggende zekerheid (hypotheekrecht en/of pandrecht) beschreven zijn. Wordt er niet voldaan aan de afspraken en er wordt geen invorderingsmaatregel getroffen, dan kan de Belastingdienst de “zakelijke” lening alsnog als een “onzakelijke” lening beschouwen.

Het risico van een "onzakelijke" lening is, dat wanneer de schuld niet invorderbaar is, deze schuld niet meer fiscaal aftrekbaar is.

Ons advies

Het is verstandig om uw verplichting(en) met uw onderneming schriftelijk vast te leggen en deze afspraken te bewaken!

Neem contact op

Home > Blog > Let op DGA!