06 182 647 55

Fiscaal beleid en de energie-transitie?

29-10-2018

Fiscaal beleid en de energie-transitie?

Fiscaal beleid bij de energietransitie?

In één van mijn bloggen heb ik al eens kritiek geuit over het fiscale overheidsbeleid met betrekking tot de BTW versus de energietransitie. Met betrekking tot het nieuwe belastingplan zijn er nog andere fiscale maatregelen die de energieagenda voor de voeten  lopen.

BTW
Zoals bekend worden de lage BTW tarieven per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Met deze fiscale maatregel zal het aanbrengen van isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen duurder gaan worden.

Maar ook het aanschaffen van energievoorzieningen zoals zonnecollectoren, -boilers en biomassa blijft belast met het hoge BTW tarief van 21% in plaats van het lage BTW tarief. Niet geheel in lijn met de energieagenda 2016 van de overheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/uitwerking-energieagenda).

Privégebruik auto versus fiets
In de ambities van de energieagenda is opgenomen dat fietsen aantrekkelijker moet worden. Om deze reden is in het belastingplan de “fiets van de zaak” opgenomen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de “fiets van de zaak” belast voor het privévoordeel met maar liefst 7% van de consumentenprijs wanneer u de fiets ook privé gaat gebruiken.

In tegenstelling tot het autogebruik wordt het dagelijks woon-werkverkeer voor de fietsregeling als privé gezien.

De bijtelling voor de auto voor privégebruik, met een CO2 uitstoot van nihil wordt belast met 4%. De fiets wordt daarentegen belast met 7%. Bijna twee keer zoveel!

Kunt u het beleid nog volgen?

Energie-investeringsaftrek
Wanneer een ondernemer investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en deze middelen een doelmatig gebruik van energie opleveren, kan de ondernemer onder voorwaarden de energie- investeringsaftrek van 54,5% toepassen. Deze aftrek werd aanvankelijk geschrapt maar keert per 1 januari 2019 terug, alleen verlaagd naar 45%.

Al deze maatregelen zijn niet geheel in lijn met de energieagenda die in 2050 moet leiden tot een verlaging van de Nederlandse CO2 uitstoot van 80-95% ten opzichte van 2016.

Gezien de ambities van de overheid met betrekking tot het verlagen van het energieverbruik en het versterken van ons milieu in combinatie met het schrappen van de dividendmaatregel, lijkt een beter afgestemd fiscaal beleid op zijn plaats.

Hierbij kan gedacht worden aan het fiscaal helpen van de particulier om de energietransitie te verwezenlijken. Bijvoorbeeld door middel van een investeringsaftrek voor particulieren, en het verlagen van energieproducten als zonnecollectoren, warmtepompen van het hoge BTW tarief naar het lage tarief. Het is immers vijf voor twaalf. Het moet immers voor iedereen mogelijk zijn om zijn woning energiezuinig te innoveren.

Samen voor duurzaam en Financiële Huysarts
Wilt u uw woning en bedrijf ook energiezuinig aanpassen vraag dan een concurrerende offerte aan bij Samen voor Duurzaam (www.samen-voor-duurzaam.nl ). Alles in één keer geregeld. Duidelijk en praktisch!

Heeft u onvoldoende geld en u wilt toch energie neutraal? Neem dan contact op met de Financiële Huysarts. Wij kunnen u adviseren over subsidies, leningen en hypotheken. Wij kunnen u gezamenlijk adviseren met betrekking tot het product dat bij u past, maar u ook helpen deze energietransitie financieel te verwezenlijken.

Wie zijn wij?
Administratiekantoor De Waal ( www.administratiekantoordewaal.nl ) en de Financiële Huysarts hebben jarenlang ervaring in het administreren en het geven van financieel en fiscaal advies aan ondernemers en particulieren.

Met onze dienstverlening aan kleine- en middelgrote klanten, zijn wij met onze medewerkers een vast aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor al uw administratieve, fiscale en financiële zaken.

Wij kijken niet alleen naar het verleden, maar wij denken vooral met u vooruit!

 

Home > Blog > Fiscaal beleid en de energie-transitie?