06 182 647 55

Financiële onafhankelijkheid

10-05-2018

Financiële onafhankelijkheid

Het opbouwen van vermogen wordt steeds belangrijker. Wilt u een eigen woning aanschaffen dan mag u bij de bank – normaal gesproken - alleen de koopsom van de woning lenen. De kosten voor aankoop kunnen niet worden gefinancierd.

Maar wat als u geconfronteerd wordt met werkloosheid, overlijden, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid en zorg?

De zorg voor onze ouders of ziekte in het gezin kan ertoe leiden dat u helemaal stopt met werken. In een dergelijke situatie zult u zelf in uw levensonderhoud moeten voorzien. Het hebben van voldoende vermogen is hierin noodzakelijk om uw levensstandaard te behouden.

nze maatschappij verandert door de geboden technische ontwikkelingen. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan. Hierdoor ontstaat er een mis-match tussen vraag en aanbod van personeel. Met deze ontwikkelingen kan het zijn dat u een korte of langere periode werkloos bent. Om dan ook aan uw financiële verplichtingen te kunnen voldoen is het belangrijk om over voldoende vermogen te beschikken.

Arbeidsparticipatie

Met pensioen kunnen bij de Financële HuysartsDe arbeidsparticipatie stijgt mee met onze levensverwachting. Eerder stoppen met werken is een kostbare zaak. Fiscale regels ontmoedigen de belastingplichtige om eerder met pensioen te gaan. Eerder met pensioen gaan is vaak alleen te bekostigen uit uw vermogen.

Om aan deze - soms onverwachte- gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden heeft u een financieel plan nodig. In dit plan maken wij inzichtelijk wat uw risico’s zijn en op welke wijze u vermogen kan opbouwen.

Met een plan bent u en uw gezin op de toekomst voorbereid. Dit geeft u rust maar vooral een veilig gevoel.

Ons advies

Begin vooral niet te laat met planmatig opbouwen...

Neem contact op

Home > Blog > Financiële onafhankelijkheid