06 182 647 55

Energietransitie Ons klimaat en BTW?

05-07-2018

Energietransitie Ons klimaat en BTW?

In Nederland heft de Belastingdienst omzetbelasting op de levering van goederen en diensten. Goederen en diensten worden over het algemeen belast met 21% BTW. Maar er zijn ook zogenaamde "aangewezen goederen en diensten" die met het lage tarief van 6% worden belast of in het geheel niet (zijn vrijgesteld).

Onder het lage tarief van 6% worden ook het aanbrengen van isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen alsmede schilder- en stukadoorwerkzaamheden. Dit lage tarief geldt alleen voor de manuren voor het installeren. De materialen zelf kennen nog steeds het hoge tarief van 21%.

Huishoudens gaan tussen 2017 en 2019 gemiddeld € 220 meer aan energiekosten betalen. In 2017 betaalde een gezin gemiddeld € 570 aan deze belastingen op energie. Ook over de energiebelasting betaald u 21% BTW. Het excuus hiervoor is dat de overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Deze belasting is niet terug te vorderen als u bijvoorbeeld door gezondheidsredenen veel energie moet gebruiken. De opbrengsten worden gebruikt voor een verlaging van belastingen op arbeid en vennootschapsbelasting (belastingen voor ondernemers met bijvoorbeeld een BV).

Waarom?
Met ingang van 1 januari 2019 wordt dit BTW tarief verhoogd naar 9% BTW. De verhoging is onderdeel van het regeerakkoord dat is gesloten door het kabinet en heeft als doel de belasting op arbeid te verleggen naar belasting op consumptie. Om deze reden zullen ook energiebesparende maatregelen duurder voor u gaan worden.
Slechte overheidsstrategie?

Wil de regering echt werk maken van een energietransitie dan zal de overheid werk moeten maken om de BTW te verlagen of in zijn geheel moeten vrijstellen. Met deze ingreep worden de materialen zoals zonnecollectoren en andere energiebesparende maatregelen goedkoper alsmede de werkzaamheden voor het installeren van deze materialen. Nu legt de overheid al de kosten bij de particulier en de ondernemer en zal de transitie meer tijd met zich mee brengen wat een slechte deal is voor het afgesloten klimaatverdrag in Parijs maar niet voor de overheid gezien de energiebelasting.

De overheid moet overtuigend laten zien dat het haar ernst wat betreft het klimaat. De huidige overheidsinitiatieven belemmeren de initiatieven tot een beter klimaat!!

Heeft u fiscale of financiële vragen, neem contact op met de Financiële Huysarts in Naarden.

Home > Blog > Energietransitie Ons klimaat en BTW?