06 182 647 55

DGA Taks

07-10-2018

DGA Taks

DGA Taks?

Ultimo 2015 leende 225.000 belastingplichtigen bij hun rechtspersonen een bedrag van maar liefst €51 miljard. Dit bedrag is door de DGA geleend voor consumptieve uitgaven maar ook in het geven van bijvoorbeeld een hypotheek aan de DGA in privé. Voor de politiek zijn deze leningen al langer een doorn in het oog. Immers de gemeenschap loopt volgens de huidige politieke meerderheid loon- en dividendbelasting mis.

Bankier

De BV beschikt over een mooi bedrag aan winstreserve. Winst die u na het betalen van vennootschapsbelasting heeft gestald in de onderneming. Op de zakelijke spaarrekening krijgt u geen rentevergoeding meer en betaald u bankkosten voor het onderbrengen van uw bedrijfsvermogen. Omdat het spaargeld geen opbrengsten geeft gaat u zelf als bankier optreden. U bent niet afhankelijk van uw bank. U beslist zelf over de leningsvoorwaarden zolang deze maar zakelijk zijn.

Flexibiliteit geen rekening en verantwoording

Elke ondernemer wil baas blijven over zijn eigen onderneming. De ondernemer wil daarnaast een zo hoog mogelijke flexibiliteit in zijn onderneming behouden met zijn financiën. Je wil immers niet afhankelijk zijn van een bank. Een financiering nemen bij een bank kost veel tijd en geld en verlaagd het rendement op eigen vermogen (rente). Daarnaast moet u als ondernemer op vaste tijden rekening en verantwoording afleggen over de financiële resultaten en het beheer van uw bedrijf. De bank weet dan alles over je. Daarnaast bent u geld kwijt aan de boekhouder voor het opmaken van de diverse rapportage en prognoses voor de bank. Wanneer het slechter gaat met uw bedrijf,  kan in het slechtste scenario de totale financiering met rente worden opgeëist. Met deze éénzijdige maatregel kan een faillissement het gevolg zijn. Een bekend voorbeeld is het faillissement van OAD/Rabobank.

Fiscaliteit versus zakelijkheid

In verschillende uitspraken van rechtscolleges en besluiten van de staatssecretaris over de rekening-courant verhouding is al veel aandacht besteed aan de zogenoemde rekening courant verhouding van de DGA en de zakelijkheid hiervan. Zowel in de vorm, de omvang en de rente(betalingen).

Omvang van de lening

Zo hoeft de vennootschap – met toestemming van de belastingdienst - geen rente in rekening te brengen bij de DGA wanneer het saldo van de rekening-courant verhouding niet hoger is dan € 17.500.

Rente op de lening

Vaak worden leningen of borgstellingen niet zakelijk ingevuld. In sommige gevallen is er sprake van een schijnlening. Er is weliswaar een leningsovereenkomst maar hebben de bedoeling om aandelenkapitaal te storten en/of de leningsovereenkomst heeft een rente die afhankelijk is van de winst. Met de lening ontstaat er een belastingvrije overdracht van vermogen in tegenstelling tot een dividendbetaling door het bedrijf. Deze dividendbetaling of loonbetaling is immers belast met loon- en/of dividendbelasting.

Ontbreken van de zakelijke vorm

Wanneer de lening niet is gegeven op zakelijke gronden of dat de rente op de lening afhankelijk is van de bedrijfsresultaten, dan kunnen er problemen optreden wanneer de lening niet meer inbaar is. Het verlies op de lening kan dan niet fiscaal verrekend worden met de inkomsten uit het vorige boekjaar en de komende winstjaren. Het is dan ook van het grootste belang om de leningsvoorwaarden contractueel te beoordelen.

DGA taks

Om deze ongewenste situatie voor grotere bedragen tegen te gaan en geld te vinden heeft de politiek het volgende plan bedacht….

Is de totale som van schulden aan de vennootschap hoger dan € 500.000 dan wordt het meerdere van dit bedrag (fictief) als dividend gezien zo moet het wetsvoorstel gaan luiden. Deze maatregel zou met ingang van 1 januari 2022 in werking moeten gaan treden. 

Meer weten

Heeft u te maken met bovengenoemde situatie en heeft u advies nodig? Wij kunnen u van goed advies dienen via onze fiscale expertise maar vooral inzicht te geven in uw financiële middelen via een financiële planning. Wij zijn Register Belastingadviseur en Financieel Planner. Wij kunnen met u bekijken welke opties er mogelijk zijn om een aanstaande DGA taks te voorkomen. Wij geven u een onafhankelijk advies en verkopen u geen producten. Wij verkopen alleen onze kennis en ervaringen.

Home > Blog > DGA Taks