06 182 647 55

De consequenties van onderschatte risico's

17-04-2018

De consequenties van onderschatte risico's

Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen is de kans op arbeidsongeschiktheid tijdens uw werkzame leven 3,5 keer groter dan uw kans op overlijden. De kans op overlijden tijdens uw werkzame leeftijd bedraagt 9%.

Dat betekent dat bijna 1 op de drie werkenden de kans loopt om arbeidsongeschikt te worden.

De kans op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA) is relatief groot voor de leeftijdsgroep 35 tot 45 jaar. Werknemers boven de 45 jaar komen in de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) terecht en zijn dan meer dan 80% arbeidsongeschikt.

De kans op het vinden van een passende baan is voor de groep die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is erg klein. Meer dan 56% van deze groep werkt niet. Zij benutten dus 0% van de resterende verdiencapaciteit. Het onvoldoende benutten leidt tot een bruto inkomen van € 5.400 tot maximaal € 9.800 per jaar.

Arbeidsongeschiktheid is samen met werkloosheid in bijna 40% van de gevallen de oorzaak van gedwongen verkoop van de eigen woning. Dit is op zichzelf niet verwonderlijk gezien de hoogte van de resterende verdiencapaciteit bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Voor ondernemers en ZZP’ers is het helemaal zuur. Deze groep van werkenden hebben geen recht op uitkering als zij over hun inkomen geen werknemersverzekeringen betalen. Zij moeten deze verzekering zelf regelen. Zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn zij afhankelijk van de bijstand als zij bijna al hun vermogen hebben opgemaakt.

Uit onderzoek gedaan door Vereniging Eigen Huis onder 1200 leden komt naar voren dat maar liefst 85% van de ondervraagden niet door hun financieel adviseur gebeld willen worden over de hypotheek. Anderzijds maakt deze groep zich wel zorgen over de aflosbaarheid van de eigen woning.

Ons advies

Neem contact op met uw Financiële Huysarts en zet uw wensen en doelstellingen af tegen de te nemen risico’s. Alleen met een financieel plan bent u bekend met de te nemen risico’s en zorgt u goed voor uzelf en uw gezin.

Home > Blog > De consequenties van onderschatte risico's