06 182 647 55

BTW bij aankoop en verhuur van uw onroerend goed?

01-07-2018

BTW bij aankoop en verhuur van uw onroerend goed?

Bij het aankopen van een bedrijfspand kan je geconfronteerd worden met omzetbelasting (hierna BTW) in plaats van overdrachtsbelasting. Voor ondernemers die een nagenoeg tot volledig recht hebben op een BTW aftrek kan een aankoop met BTW voordelig zijn. Zij kunnen de ontvangen btw compenseren met de betaalde BTW. Met deze vooraftrek wordt het aangekochte bedrijfspand 21% goedkoper in de aanschaf.

Koop je als particulier een nieuw woning en bouwkavel?

Bij het aankopen van een woning kunt u te maken krijgen met BTW of overdrachtsbelasting. In principe wordt alleen de levering van “nieuwe” woningen in de heffing van BTW betrokken. Een bouwkavel is ook “nieuw” en dus belast met btw.

Vrijgesteld van BTW zijn:
onbebouwde terreinen die niet als bouwterrein zijn aangemerkt.

BTW en verhuur

Verhuurt u bedrijfspanden of woningen. Deze zijn van rechtswege vrijgesteld van BTW. Echter het verhuren met BTW van een bedrijfspand/woning is mogelijk wanneer:

  1. De huurder een volledig of nagenoeg volledig recht op BTW aftrek heeft;
  2. Een verzoek heeft gedaan bij de Belastingdienst.
  3. Hiervoor in de huurovereenkomst hebben gekozen.

BTW en de recreatiewoning

Het is geen vanzelfsprekend dat u de aankoop-BTW terugkrijgt van de Belastingdienst over de aanschafwaarde van de recreatiewoning. Dit is namelijk afhankelijk van de wijze van gebruik van de vakantiewoning. Alleen als u de vakantiewoning ook (gedeeltelijk) verhuurt, kunt u mogelijk de BTW (gedeeltelijk) terugvragen. De verhuur van de vakantiewoning moet dan wel zodanig zijn dat sprake is van exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen. Hiervan is volgens beleid van de Belastingdienst in ieder geval sprake als de vakantiewoning voor minimaal 140 dagen per jaar wordt verhuurd. Hoeveel BTW u kan terugvorderen is afhankelijk van het eigen gebruik van de recreatiewoning.

Meldt u zich aan bij de Belastingdienst als ondernemer anders kunt u de BTW niet terugvragen. Het aanmelden bij de Kamer van Koophandel is niet nodig. Wanneer u de BTW over de vakantiewoning terugvraagt dient u wel 6% BTW over de huur te berekenen en af te dragen aan de Belastingdienst.

Wil je meer weten over de fiscale aspecten? Neem dan contact op met de Financiële Huysarts | info@financielehuysarts.nl | 06 - 182 647 55 | http://www.financielehuysarts.nl

 Voor meer informatie over de aanschaf en verhuur van een beleggingspand neem vrijblijvend contact op met HouseHunting ’t Gooi | verhuur@househunting.nl | 035 - 440 0210 | www.househunting.nl.

Home > Blog > BTW bij aankoop en verhuur van uw onroerend goed?