06 182 647 55

Belastingaangiften door het MKB

12-04-2018

Belastingaangiften door het MKB

“Circa vier op de tien aangiftes van MKB-ondernemers bevatten onjuistheden”, schrijft staatssecretaris Menno Snel van Financiën aan de Tweede Kamer. Hij baseert zich op acht steekproeven in de jaren 2006 tot en met 2014.

Volgens de Belastingdienst is het grootste deel van die fouten toe te schrijven aan onwetendheid of slordigheid. In veel minder gevallen is sprake van bijvoorbeeld ingewikkelde regels, een slechte administratie of het opzoeken van de grenzen van de wet door ondernemers.

Beconnummer

Staatssecretaris Snel van Financiën schrijft in antwoord op Kamervragen dat het ‘belastingconsulentennummer (beconnummer)’ slechts een registratienummer is voor belastingconsulenten. Het nummer is niet bedoeld als kwaliteitskeurmerk en het ligt ook niet op de weg van de Belastingdienst om kwaliteitskeurmerken te verstrekken. De staatssecretaris schrijft dat de tekst op de website van de Belastingdienst op dit punt wordt verduidelijkt.

Om deze onwenselijke situatie blijvend te veranderen is het beter om de bestaande wet- en regelgeving aan te scherpen. Mijn voorstel is om de aangiften voor het MKB-bedrijf wettelijk verplicht door een lid van het Register Belastingadviseur (RB) of door een lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) te laten uitvoeren. Met deze werkwijze snijdt het mes voor de afgifte van toekomstige en bestaande belastingconsulentnummers aan twee kanten.

De creatie van een wettelijk beschermde beroepsgroep die zorgdraagt voor kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken waardoor de kwaliteit van de aangiften toeneemt. Het voordeel van de maatschappij ligt anderzijds in het indirect toetsen van de onderliggende administratie en een juiste aangifte. Een aangifte kan volgens de rechtspraak niet worden beschouwd als een “eerste bod” richting de Belastingdienst.

Home > Blog > Belastingaangiften door het MKB