06 182 647 55

Afschaffing dividendbelasting, voor wie?

23-04-2018

Afschaffing dividendbelasting, voor wie?

Vandaag had ik een gesprek over de jaarcijfers met een Directeur-Grootaandeelhouder. De in Nederland woonachtige ondernemer wilde zich tot 2020 geen dividend meer laten uitkeren. Reden hiervoor de verwachte afschaffing van de dividendbelasting.

Helaas moest ik de ondernemer teleurstellen. De dividendbelasting is slechts een voorheffing op de te betalen inkomstenbelasting.

Met andere woorden de betaalde dividendbelasting is een vooruitbetaling op het totale inkomen uit aanmerkelijk belang. Bij een afschaffing van de dividendbelasting wordt de in Nederland woonachtige ondernemer nog altijd belast voor de inkomstenbelasting. De belasting op de voordelen uit aanmerkelijk belang bedraagt nu 25%. Er bestaat een kans dat dit percentage na 2020 wordt verhoogd.

BelastingsdienstDe in Nederland woonachtige ondernemers betalen samen met de andere in Nederland woonachtige belastingplichtigen de rekening van ruim € 1,4 miljard die buitenlandse investeerders vermoedelijk belastingvrij zullen gaan ontvangen. Deze buitenlandse investeerders betalen na afschaffing van de dividendbelasting waarschijnlijk helemaal geen belasting, omdat het dividend ontvangen wordt in landen die over deze opbrengsten geen belastingen rekenen.

Deze beleggers beschikken straks (indirect) wel onbelast over onze infrastructuur maar betalen daar niets voor.

Op deze manier wordt het investeringsklimaat in Nederland gepromoot ten koste van de "gewone" belastingbetaler. Dit valt toch lastig uit te leggen....

Home > Blog > Afschaffing dividendbelasting, voor wie?