06 182 647 55

Aankoop tweede woning privé of zakelijk?

25-06-2018

Aankoop tweede woning privé of zakelijk?

Aankoop tweede pand in privé of zakelijk?

U koopt naast uw eigen woning een beleggingspand in eenmanszaak. Gebruikt u het beleggingspand voor meer dan 90% voor uw onderneming dan dient u het pand verplicht zakelijk op te nemen in uw boekhouding. Wanneer het gebruik aantoonbaar tussen de 10% en 90% ligt heeft u een keuze in privé of zakelijk te etiketteren. Er is een mogelijkheid dat u de inkomsten uit huur als inkomen moet opgeven wanneer er sprake is van een zogenoemd “resultaat uit overige werkzaamheden”.

Ons advies bespreek uw plannen met uw belastingadviseur!

Kantoor aan huis?

Wanneer het kantoor aan de woning of bij de woning is gelegen. U wil de kosten van het kantoor zakelijk aftrekken? De Belastingdienst stelt dat het kantoor dan een zelfstandige eenheid binnen uw eigen woning moet zijn. Zo dient het kantoor en eigen toilet en ingang te hebben.

Tweede woning?

Koopt u een recreatiewoning of een andere bedrijfspand/woning als belegging voor de toekomstige huurinkomsten? U heeft dan de keuze om deze woning in box 3 aan te schaffen. Het voordeel hiervan is dat de huurinkomsten onbelast zijn en de verkoopwinst ook. De onderhoudskosten en andere kosten zijn evenwel niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het kopen van een tweede woning in de onderneming heeft als voordeel dat de kosten aftrekbaar zijn. Het nadeel is dat over de huurinkomsten inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting geheven gaat worden. Het andere nadeel is dat bij verkoop er inkomsten/vennootschapsbelasting geheven gaat worden over het verschil tussen de verkoopwaarde en de boekwaarde van de woning.

Dit kan bij een waardevermindering van de woning ook tot een verlies leiden. Het verlies kan verrekend worden met de winsten van één jaar terug of met toekomstige winsten van de onderneming.

 

Home > Blog > Aankoop tweede woning privé of zakelijk?